Wymiana okien

Zalety wymiany starych okien

Stare i nieszczelne okna nie pełnią dobrze swoich funkcji i szpecą budynek. Dlatego warto zainwestować w nowoczesne, szczelne, energooszczędne okna. Dzięki temu możemy ograniczyć straty ciepła w domu. To sprawia, że wydatki na jego ogrzewanie spadają. W ten sposób można zyskujemy oszczędności, a także dbamy o środowisko. Dodatkowo okna nowej generacji zapewniają optymalną wentylację wnętrz. Dzięki wmontowanym nawiewnikom, utrzymana jest odpowiednia cyrkulacja powietrza, która ogranicza problem skraplającej się na wewnętrznej stronie okna wody.

Dotacja z Programu Czyste Powietrze

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę okien z Programu Czyste Powietrze. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o maksymalnym dochodzie rocznym 100 000 zł. Dla takich osób przeznaczony jest podstawowy poziom dofinansowania. Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi maksymalnie 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub maksymalnie 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym można starać się o dofinansowanie na podwyższonym poziomie.

Stolarka okienna – zasady i kwoty dofinansowania

  • Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż stolarki okiennej: okien, drzwi balkonowych, okien połaciowych oraz powierzchni przezroczystych nieotwieralnych wraz z systemami montażowymi.
  • W budynku musi być już zainstalowane efektywne źródło ciepła (wszystkie źródła ciepła oprócz pieców na paliwo stałe poniżej 5 klasy).
  • Zakup i montaż okien jest możliwy tylko w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych.
  • Okna muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej:
  • okna, drzwi balkonowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/(m2 K)
  • okna połaciowe współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/(m2 K)

Poziom

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji

Podwyższony

60 %

420 zł za m2

Podstawowy

30 %

210 zł za m2