Dotacja na odnawialne źródła energii

Dotację z Urzędu Miasta Warszawy można uzyskać m. in. na:
– powietrzną pompę ciepła,
– panele fotowoltaiczne.

Warunki uzyskania dotacji

Dofinansowanie można uzyskać w przypadku, gdy:
– posiada się nieruchomość zlokalizowaną na terenie m.st. Warszawy,
– nieruchomości nie jest ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

Wysokość dofinansowania

Powietrzna pompa ciepła do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł za każdy kW mocy grzewczej urządzenia
Panele fotowoltaiczne do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy urządzenia

Terminy składania wniosków

Wnioski przyjmowane są od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca roku, w którym planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii.

Procedura uzyskania dotacji

Po wypełnieniu i złożeniu wniosku jest on analizowany przez Urząd Miasta. W przypadku stwierdzenia kompletności wniosku jest wyrażana zgoda na przeprowadzenie inwestycji. Następnie podpisuje się umowę o udzielenie dofinansowania z Urzędem Miasta.
Kolejny krok to realizacja inwestycji. Należy pamiętać, że realizację inwestycji można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji z Urzędem Miasta.
Po zakończeniu inwestycji należy złożyć do Urzędu Miasta formularz rozliczenia, który dołączany jest do umowy o udzielenie dotacji. Razem z formularzem rozliczenia składa się protokół odbioru wykonanej inwestycji, oryginał faktury lub rachunku za usługę oraz zdjęcia zainstalowanych źródeł energii odnawialnej.
Następnie po akceptacji złożonych dokumentów dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany w druku rozliczenia.

Dotacja na wymianę kopciucha

Dotację z Urzędu Miasta Warszawy można uzyskać na likwidację pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno) albo na olej opałowy.

Warunki uzyskania dotacji
Dofinansowanie można uzyskać w przypadku jeżeli:
– piec zlokalizowany jest na terenie m.st. Warszawy i jest użytkowany,
– piec zostanie zlikwidowany na stałe i zastąpiony m.in. odnawialnym źródłem energii (pompa ciepła + panele fotowoltaiczne).

Dodatkowo można uzyskać dotację na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej

Wysokość dofinansowania

Powietrzna pompa ciepła do 30 000 zł, ale nie więcej niż 3 000 zł/kW
Możliwość wykonania dodatkowych instalacji zintegrowanych z głównym źródłem ogrzewania
Panele fotowoltaiczne do 15 000 zł, ale nie więcej niż 5 000 zł/kW
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wysokość dotacji uzależniona jest od powierzchni użytkowej ogrzewanej likwidowanym kotłem) do 10 000 zł, ale nie więcej niż 100 zł/m2

Terminy składania wniosków

Wnioski przyjmowane są od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
Składając wniosek do końca 2021 roku można otrzymać nawet 90% wysokości dofinansowania kosztów wymiany.
W 2022 roku dotacja będzie niższa i wyniesie do 70% kosztów wymiany.

Procedura uzyskania dotacji

Po wypełnieniu i złożeniu wniosku jest on sprawdzany przez Urząd Miasta. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie kotłów lub palenisk na paliwo stałe/olej opałowy, które będzie zlikwidowane. W przypadku stwierdzenia kompletności wniosku jest udzielana zgoda na rozpoczęcie inwestycji. Kolejny krok to podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania z Urzędem Miasta.
Następnie można przystąpić do realizacji inwestycji. Co ważne, nie można rozpocząć inwestycji przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji z Urzędem Miasta.
Gdy inwestycja się zakończy należy złożyć formularz rozliczenia, który dołączany jest do umowy o udzielenie dotacji. Do formularza rozliczenia dołącza się protokół odbioru wykonanej inwestycji, oryginał faktury lub rachunku za usługę oraz zdjęcia zainstalowanych źródeł energii odnawialnej.
Po stwierdzeniu kompletności złożonych dokumentów dofinansowanie przekazywana jest na rachunek bankowy, który został wskazany w druku rozliczenia.

Źródło: https://zielona.um.warszawa.pl/