Eko - Tech sp z o. o.

tel. 535 111 112

  • Image

    Al. Jerozolimskie 125/127/109

    02-017 Warszawa

  • Image

    e-mail

    kontakt@ekotechsun.pl

Pompy ciepła to urządzenia, które wytwarzają ciepło użytkowe, czerpiąc energię cieplną z gruntu, powietrza lub wody. To bardzo ekologiczny sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej.

Zasada działania powietrznych pomp ciepła

Dla uproszczenia zasadę działania pompy ciepła można porównać do zasady działania lodówki. Lodówka czerpie ciepło ze swojego wnętrza, czyli od umieszczonych w niej produktów. Następnie oddaje ciepło na zewnątrz, do pomieszczenia, w którym się znajduje. Natomiast pompa ciepła działa odwrotnie –  pobiera ciepło z zewnątrz i kieruje je do domu.

Jednym z chętniej wybieranych rodzajów pomp ciepła są powietrze pompy ciepła. Cykl jej pracy rozpoczyna się gdy do parownika trafia powietrze, które jest pobierane przez wentylator. W parowniku znajduje się układ chłodniczy, w którym krąży ciecz. Temperatura cieczy jest stale niższa niż temperatura otoczenia. Dzięki tej różnicy temperatur możliwy jest pobór ciepła z powietrza. Następnie ogrzana ciecz przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu. Cechuje się on niską temperatura parowania. Dzięki temu pod wpływem ciepła wrze, paruje, a potem jako gaz dociera do sprężarki. W sprężarce gaz ulega sprężeniu. Temperatura gazu wzrasta tak bardzo, że można użyć go do podgrzewania wody w obiegu grzewczym. Ciepło pobrane od gazu o wysokiej temperaturze przekazywane jest do obiegu grzewczego. Uzyskana energia cieplna służyć do ogrzania domu lub wody. W kolejnym etapie środek chłodniczy po schłodzeniu ponownie zamienia się w ciecz i trafia do zaworu rozprężnego. Dzięki temu ciśnienie i temperatura czynnika spada. Środek chłodniczy ponownie trafia do układu chłodniczego, a cykl zaczyna się od nowa.

Zalety pomp ciepła

– Pompy ciepła to urządzenia ekologiczne i energooszczędne

– To jedna z najwydajniejszych metod ogrzewania domu i wody

– Ich użytkowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji i dużym komfortem użytkowania. Ich obsługa jest nieskomplikowana.

– Są trwałe i niezawodne

– To bezpieczne i ciche urządzenia

– W porównaniu z innymi źródłami ciepła inwestycja w pompę ciepła jest mniejsza

– Poniesione na zakup i montaż pompy ciepła nakłady finansowe zwracają się po kilku latach użytkowania 

– Decydując się na zakup pompy ciepła można na finansowe wsparcie od państwa. Używanie urządzeń przyjaznych dla środowiska jest wspierane i promowane. Istnieje wiele dotacji na zakup i montaż pompy ciepła.

Pompy ciepła i panele fotowoltaiczne – idealne połączenie

Pompa ciepła może stanowić świetne uzupełnienie mikroinstalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna, która jest niezbędna do pracy pompy ciepła jest produkowana przez panele fotowoltaiczne. Zatem mikroinstalacja może dostarczać darmowy prąd zasilający pompę ciepła. Dzięki temu połączeniu koszty instalacji paneli i pompy zwracają się szybciej, dom staje się samowystarczalny, a jako użytkownicy posiadamy pełną niezależność od podwyżek cen za energię i paliwa. Sami produkujemy ciepło i prąd, a więc rachunki są niewielkie. 

Dotacje

– Dotacja Czyste Powietrze

Wysokość dotacji zależy od poziomu przysługującego dofinansowania, zakresu inwestycji i klasy energetycznej pompy ciepła.

Podstawowy poziom dofinansowania

Jest przeznaczony dla właścicieli budynków jednorodzinnych, których roczny dochód nie przekracza 100 000zł.

Maksymalna kwota dotacji do zakupu i instalacji pompy ciepła dla pompy ciepła powietrze-woda o niższej klasie efektywności energetycznej wynosi 9000 zł, a dla pompy o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 13500 zł.

W ramach programu oprócz dofinansowania na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu dopuszcza się również wykonanie dodatkowych inwestycji:
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalna wysokość dotacji dotacji (w przypadku zdecydowania się na inwestycję z dodatkowymi opcjami):

– 25 000 zł – dla inwestycji bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Podwyższony poziom dofinansowania

Jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód nie jest wyższy niż 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalna kwota dotacji do zakupu i instalacji pompy ciepła dla pompy ciepła powietrze-woda o niezależnie od klasy efektywności energetycznej wynosi 18000 zł.

Maksymalna wysokość dotacji (w przypadku zdecydowania się na inwestycję z dodatkowymi opcjami):

– 32 000 zł – dla inwestycji bez mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

– Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi mogą skorzystać osoby płacące podatek według skali podatkowej, podatku liniowego oraz opłacający ryczałt, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący koszty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

Dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest odliczenie poniesionych wydatków za zakup i montaż pompy ciepła. Wysokość ulgi zależy dochodów i wynosi od 17 do 32% kwoty inwestycji. Odliczanie rozpoczynamy w roku, w którym ponieśliśmy koszty inwestycji. Jeżeli wysokość przysługującej ulgi jest niższa niż roczne dochody możemy rozliczać ulgę do maksymalnie 6 lat.

– Dotacja z Urzędu Miasta Warszawa

 

Istnieją także lokalne formy dofinansowania do zakupu i montażu pomp ciepła. Z takiej dotacji mogą skorzystać np. mieszkańcy Warszawy.

            W przypadku likwidacji kotła lub paleniska na paliwo stałe lub olej opałowy i montażu pompy ciepła można uzyskać do 30000zł, ale nie więcej niż 3000 zł /kW. Jeśli inwestor posiada ekologiczne źródło ogrzewania (np. ogrzewanie gazowe lub elektryczne) maksymalna kwota dotacji do zakupu i montażu powietrznej pompy wynosi 30000 zł, ale nie więcej niż 1000zł na każdy kW mocy grzewczej.

Istnieje również możliwość skorzystania z dofinansowania na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Jego wartość wynosi do 10000zł, ale nie więcej niż 100 zł na m2.