Eko - Tech sp z o. o.

tel. 535 111 112

  • Image

    Al. Jerozolimskie 125/127/109

    02-017 Warszawa

  • Image

    e-mail

    kontakt@ekotechsun.pl

Kolejne dopłaty do paneli fotowoltaicznych!

Nowy program rządowy o nazwie „MÓJ PRĄD” skierowany do gospodarstw domowych, pozwoli uzyskać wsparcie instalacji fotowoltaicznych kwotą 5000 zł (bezzwrotna pomoc dla osób fizycznych).

Ministerstwo Środowiska i Energii ogłosiło 23 lipca 2019r., że dzięki dofinansowaniu liczba instalacji w Polsce zwiększy się o blisko 200 tysięcy, dzięki czemu uzyskamy około 1000 MW mocy w instalacjach prosumenckich. Przybliży nas to do zrealizowania zobowiązań klimatycznych wobec Unii Europejskiej.

Do programu może dołączyć każda instalacja z datą sprzedaży późniejszą niż 22 lipca 2019r. Najistotniejszym elementem jest termin wymiany licznika na dwukierunkowy przez zakład energetyczny – przyłączenie PV musi zostać wykonane po wskazanym okresie.

Z danych Ministerstwa Środowiska program ma rozpocząć się na koniec sierpnia 2019r. i trwać do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń.

Dotacja z programu “Mój Prąd” pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5000 złotych. W praktyce jednak wiemy, że takie instalacje opiewają koszty powyżej 10 tys. zł, tak więc większość prosumentów otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 5000 zł. Dodatkowo pieniądze z programu “Mój Prąd” można przeznaczyć jedynie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. W skład zestawu fotowoltaicznego wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter (inaczej nazywany falownikiem), zabezpieczenia elektromagnetyczne przepięciowe, okablowanie i system połączeń.

Według Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego prosument nie będzie mógł połączyć dotacji z programu „MÓJ PRĄD” z dofinansowaniem „Czyste Powietrze”, natomiast obowiązującą od stycznia 2019r. ulgę termomodernizacyjną (odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podstawy podatku dochodowego) można wykorzystać, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem.

Wnioski o dofinansowanie, będą jednocześnie umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wnioskiem o płatność, składanym w formie papierowej na formularzu opublikowanym na stronie www.nfosigw.gov.pl po uruchomieniu programu. Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do siedziby NFOŚiGW. Należy pamiętać, że wnioski składamy dopiero po zakończeniu montażu instalacji fotowoltaicznej. Prosumenci, którzy już korzystają z PV lub zgłoszą ją do zakładu energetycznego przed startem projektu, nie otrzymają dotacji.

Wymogiem przyznania dofinansowania będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie prawidłowo wypełnionej dokumentacji, faktur za instalację PV i umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego odnośnie wymiany licznika na dwukierunkowy.

Wypłaty 5000 zł odbędą się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków.

Wszystkie niezbędne dokumenty, które należy przedstawić, aby uzyskać dofinansowanie z programu rządowego „MÓJ PRĄD”, będzie kompletowała i dostarczała w Państwa imieniu nasza firma – EKO TECH Sp. z o.o., tak aby nie musieli Państwo dodatkowo martwić się o kwestie natury organizacyjno-prawnej.