skip to Main Content
+48 535 111 112 kontakt@ekotechsun.pl
Panel fotowoltaiczne zamontowane na dachu

Panele fotowoltaiczne Warszawa

Jeśli twój dom spełnia warunki do montażu instalacji fotowoltaicznej, możesz ubiegać się o dofinansowanie do paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Warszawa jest miastem, które udziela bezzwrotnych dotacji wynoszących „do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej”.

Dofinansowanie do paneli słonecznych i fotowoltaicznych

1 września 2018 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie na panele słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Dofinansowanie udzielane jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i obejmuje inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wodne, wiatrowe, fotowoltaiczne oraz te wykorzystujące biomasę lub biogaz.

Wysokość dofinansowania

Jak czytamy na stronie internetowej www.um.warszawa.pl: na „zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł”. Z kolei na zakup i montaż kolektorów słonecznych maksymalna kwota dotacji „dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” wynosi 15 000 złotych, natomiast „dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dofinansowanie nie może przekroczyć 40 000 złotych. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń, a oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Dofinansowanie w latach 2016-2018

W 2016 roku z dotacji Urzędu Miasta Warszawa przeznaczonych na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zrealizowanych zostało 170 projektów, natomiast w 2017 roku liczba ta wzrosła do 546 projektów. W 2018 roku złożono już 785 projektów, z czego 666 dotyczyło montażu paneli fotowoltaicznych. Od 1 września wnioski są znów przyjmowane w Biurze Ochrony Środowiska. Realizacja inwestycji nastąpi w 2019 roku.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kolejność czynności przy ubieganiu się o dofinansowanie została określona na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

  1. Zgromadzenie dokumentów, takich jak wniosek, dokumentacja inwestycji określająca jej zakres rzeczowo-finansowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych.
  2. Złożenie dokumentów w Biurze Ochrony Środowiska.
  3. Decyzja o udzieleniu dotacji i podpisanie umowy w Biurze Ochrony Środowiska.
  4. Realizacja inwestycji: podpisanie umowy z EKO TECH, montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych, odbiór końcowy inwestycji, wystawienie faktury, sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
  5. Złożenie rozliczenia w Biurze Ochrony Środowiska: druk rozliczenia, kopia umowy z wykonawcą, kopia protokołu odbioru, oryginał faktury, dokumentacja fotograficzna.
  6. Zakończenie zadania: akceptacja rozliczenia oraz przekazanie dotacji.

Na co nie udziela się dofinansowania?

  • „opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianę instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody;
  • zakup i montaż urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.), służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania, w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej”.

 

Źródła:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rekordowe-rodki-na-warszawskie-ekodotacje
http://www.um.warszawa.pl/en/aktualnosci/warszawa-dofinansowuje-nie-tylko-wymian-piec-w
Ulotka dotycząca dofinansowań inwestycji wykorzystujących OZE

Back To Top